Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Týden od 4. do 10. ledna 2021

Od neděle 27. 12. 2020 platí pro náš klášter částečná karanténa; polovina konventu byla pozitivně testována. Tento stav potrvá ještě celý tento týden až do konce doby vánoční – 10. ledna 2021.

pondělí 4. a úterý 5. ledna

mše svaté s veřejnou účastí v 7.00 a v 18.00; nezpovídá se

středa 6. ledna – slavnost Zjevení Páně

mše svaté – s žehnáním vody, křídy a kadidla – s veřejnou účastí v 7.00, 18.00 a 19.30; nezpovídá se

Využijte k účasti na mši sv. i předcházející vigilii v úterý v 18.00.

Pro děti a mládež je připraven program v bazilice nazvaný „Bůh s námi bydlí.“ Jedná se o pomyslnou cestu Tří králů po naší bazilice, kterou je možné si projít individuálně v době od 15.30 do 17.00. Několik zastavení na různých místech baziliky nás mají vést k zamyšlení nad tajemstvím Zjevení Páně a smyslem požehnání v našem životě. Zváni jsou i všichni ostatní, kteří se nemohou dostat na bohoslužby v nabízených časech. K vyzvednutí budou i požehnaná voda, křída, kadidlo.

čtvrtek 7. a pátek 8. ledna

mše svaté s veřejnou účastí v 7.00 a v 18.00; nezpovídá se

V pátek 8. ledna bude v bazilice po večerní mši svaté možnost soukromé adorace do 19.30.

sobota 9. ledna

mše svatá s veřejnou účastí pouze v 7.00; nezpovídá se

otevírací doba baziliky – pouze ke svatému přijímání: 17.30–18.30

neděle 10. ledna – svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

9.00 neveřejná mše svatá, on-line přenos; nezpovídá se

otevírací doba baziliky – pouze ke svatému přijímání: 7.30–8.00,

10.30–11.30, 17.30–18.30

Počet účastníků bohoslužeb v bazilice je omezen na 25 osob.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti