Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Týden od 4. do 10. ledna 2021

Od neděle 27. 12. 2020 platí pro náš klášter částečná karanténa; polovina konventu byla pozitivně testována. Tento stav potrvá ještě celý tento týden až do konce doby vánoční – 10. ledna 2021.

pondělí 4. a úterý 5. ledna

mše svaté s veřejnou účastí v 7.00 a v 18.00; nezpovídá se

středa 6. ledna – slavnost Zjevení Páně

mše svaté – s žehnáním vody, křídy a kadidla – s veřejnou účastí v 7.00, 18.00 a 19.30; nezpovídá se

Využijte k účasti na mši sv. i předcházející vigilii v úterý v 18.00.

Pro děti a mládež je připraven program v bazilice nazvaný „Bůh s námi bydlí.“ Jedná se o pomyslnou cestu Tří králů po naší bazilice, kterou je možné si projít individuálně v době od 15.30 do 17.00. Několik zastavení na různých místech baziliky nás mají vést k zamyšlení nad tajemstvím Zjevení Páně a smyslem požehnání v našem životě. Zváni jsou i všichni ostatní, kteří se nemohou dostat na bohoslužby v nabízených časech. K vyzvednutí budou i požehnaná voda, křída, kadidlo.

čtvrtek 7. a pátek 8. ledna

mše svaté s veřejnou účastí v 7.00 a v 18.00; nezpovídá se

V pátek 8. ledna bude v bazilice po večerní mši svaté možnost soukromé adorace do 19.30.

sobota 9. ledna

mše svatá s veřejnou účastí pouze v 7.00; nezpovídá se

otevírací doba baziliky – pouze ke svatému přijímání: 17.30 – 18.30

neděle 10. ledna – svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

9.00 neveřejná mše svatá, on-line přenos; nezpovídá se

otevírací doba baziliky – pouze ke svatému přijímání: 7.30 – 8.00,

10.30 – 11.30, 17.30 – 18.30

Počet účastníků bohoslužeb v bazilice je omezen na 25 osob.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha