Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý Advent při mších svatých ráno v 7.00 zpíváme Staročeské roráty. 

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Hledání památky na nedělní evangelium. Ke 3. neděli zastavení se nad zrcadlem, jak správně být nastaveni v Božím plánu spásy. 

Dále běží i aktivita pro rodiče se staršími dětmi. Společné sledování vybraného filmu, který nám pomůže v zamyšlení nad nedělním evangeliem. Dnes je to zamyšlení nad obětováním se za druhé.   

Každý víkend jsme zvali na Adventní punč, ale vzhledem k opatřením, je dnes k dispozici pouze nealko v lahvích. Ale stále se jedná se o charitativní akci na podporu mladých handicapovaných osob. Akce se koná pod záštitou České maltézské mládeže. Prodej probíhá v Klášterní sýpce 10.00-17.00.

Pondělí: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Středa: ve 20.00 v bazilice modlitba Taizé.

Sobota: v 17.00 prostřednictvím on-line vysílání na našich farních stránkách rozsvítíme třetí svíci na adventním věnci.

Pokračujeme v adventní přípravě na svátky. Věnec adventní naděje. Celá příprava má především duchovní rozměr. Jaký je obsah celé přípravy, jak se do ní zapojit, jak postupovat, se můžete dočíst na našich informačních místech. 

Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné. V kostelích vždy bývají jesličky, zpodobení betlémské scény narození Ježíše Krista. Letošní kostelní betlém bude mimořádný. Příbytkem rodiny z Nazareta bude náš dům, který jsme v kostele postavili během doby velikonoční a vzhledem se podobá palestinskému stavení doby Ježíšovy. Dům bude otevřený a rozšířený tak, aby se před jesličky vešli všichni, kdo se přicházejí poklonit. Kdo se přijdou poklonit? Snad každý z nás. Každý z nás může vyrobit jednu postavu za sebe, která bude do betléma umístěna. Postavy do betléma budeme nosit do kostela na Štědrý den odpoledne. Podrobnosti a návod uvedeme v následujících dnech a vše si ještě připomeneme příští neděli.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti