Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý Advent při mších svatých ráno v 7.00 zpíváme Staročeské roráty. 

Pokračuje aktivita pro rodiny s mladšími dětmi. Hledání památky na nedělní evangelium. Ke 3. neděli zastavení se nad zrcadlem, jak správně být nastaveni v Božím plánu spásy. 

Dále běží i aktivita pro rodiče se staršími dětmi. Společné sledování vybraného filmu, který nám pomůže v zamyšlení nad nedělním evangeliem. Dnes je to zamyšlení nad obětováním se za druhé. 

Každý víkend jsme zvali na Adventní punč, ale vzhledem k opatřením, je dnes k dispozici pouze nealko v lahvích. Ale stále se jedná se o charitativní akci na podporu mladých handicapovaných osob. Akce se koná pod záštitou České maltézské mládeže. Prodej probíhá v Klášterní sýpce 10.00−17.00.

Pondělí: památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve.

Středa: ve 20.00 v bazilice modlitba Taizé.

Sobota: v 17.00 prostřednictvím on-line vysílání na našich farních stránkách rozsvítíme třetí svíci na adventním věnci.

Pokračujeme v adventní přípravě na svátky. Věnec adventní naděje. Celá příprava má především duchovní rozměr. Jaký je obsah celé přípravy, jak se do ní zapojit, jak postupovat, se můžete dočíst na našich informačních místech. 

Všichni víme, že letošní Vánoce budou jiné. V kostelích vždy bývají jesličky, zpodobení betlémské scény narození Ježíše Krista. Letošní kostelní betlém bude mimořádný. Příbytkem rodiny z Nazareta bude náš dům, který jsme v kostele postavili během doby velikonoční a vzhledem se podobá palestinskému stavení doby Ježíšovy. Dům bude otevřený a rozšířený tak, aby se před jesličky vešli všichni, kdo se přicházejí poklonit. Kdo se přijdou poklonit? Snad každý z nás. Každý z nás může vyrobit jednu postavu za sebe, která bude do betléma umístěna. Postavy do betléma budeme nosit do kostela na Štědrý den odpoledne. Podrobnosti a návod uvedeme v následujících dnech a vše si ještě připomeneme příští neděli.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha