Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rozsvícení adventní svíce 3. neděle adventní

Příprava na adventní neděli.
Rozsvícení svíce na adventním věnci v našem kostele každou sobotu. Toto neveřejné „otevření“ adventní neděle přenášeno on-line na těchto stránkách a na Facebooku. Třetí přenos tuto sobotu 12. listopadu 2020 v 17.00 (Liběna Séquardtová – hoboj, Marek Čihař – varhany).

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Sobota 12. prosince 2020