Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Celý Advent jsme čekali, trpělivě, radostně, s nadějí… (?) Nastal nový čas. Projevil se Bůh, vykonal konkrétní skutek, slovo naplněné činem, na němž stojí kultura dvou tisíc let křesťanské Evropy. Pokud jsme opravdu trpělivě čekali až do noci Narození, pak radost z daru dítěte v jeslích je úchvatná. Letos uzdravující nejistotu, uvěřili jsme v jistotu Boží lásky…

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem. (list Titovi 2, 11)