Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce

3. neděle adventní

Duchovní část („neviditelná“):

Čtení z Písma: Iz 61, 1−2.10−11 (jeden z liturgických textů 3. neděle adventní)

Téma: radost / cesta

K zamyšlení: 

Polovina adventu, Radostná neděle, cítíme, že jsme opravdu na cestě, spása je na dohled… „Radostí budu jásat v Hospodinu.“ Protože se Bůh o nás na naší cestě stará. „Oblékl mi roucho spásy.“ Jsem vybaven na cestu a pozoruji jeho „stopy“, jak mne doprovází. „Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít setbě.“ To vše i v době nejistoty… A možná právě o to silněji! 

Zastavím se nad odstavcem, větou, slovem, které nás zaujme, nebo čtu celý text. Co pro mne znamená tato zpráva, proč mne oslovuje právě takto? Tím vším mě Bůh totiž zve, respektive si ve mně připravuje cestu. Jak daný úryvek souvisí se současnou situací? Jak se projevuje v životě mém, v životě těch, se kterými jsem se potkal, nebo se setkávám pravidelně? Meditaci mohu zakončit modlitbou Otče náš, modlitbou „V době pandemie“, osobní nebo společnou modlitbou…

Barva: modrá (potřebný kyslík pro nemocniční ventilátory, zemská atmosféra, vzduch, nebe, červánky?)

Praktická část („viditelná“):

Papírové krabičky od čaje či léků apod. zdobte ideálně v modrých tónech, naší barvě této neděle. Do krabičky můžete ukrýt na papírku napsanou svoji reakci, myšlenku, modlitbu, prosbu k dané neděli. Krabičku dobře zalepte, aby se nedala otevřít a vaše sdělení zůstalo skryté. Krabičky přinášejte v průběhu týdne, nejlépe do pátku 11. prosince 2020 včetně.  

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha