Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Společné rozjímání a společné dílo naší farnosti v době pandemie jako příprava na letošní Vánoce

4. neděle adventní

Duchovní část („neviditelná“):

Čtení z Písma: Lk 1, 26 – 38 (jeden z liturgických textů 4. neděle adventní)

Téma: setkání

K zamyšlení: 

Setkání obyčejné dívky z Nazareta s hlasem Božím, se zprávou o Boží přízni, o vyvolení k životu věčnému. Můj obyčejný život Bůh činí velkolepým, jedinečným a nedocenitelným. Není to příliš? Není můj život až moc obyčejný? V Božích očích není obyčejný! „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ Bůh na nás neklade víc, než jsme schopni zvládnout, i v této těžké době… „Jak se to stane?“ ptá se Maria, ptáme se i my. Naslouchejme a dejme prostor setkání. Dejme čas setkání, dejme čas vtělené Lásce. „Ať se mi stane podle tvého slova.“   

Zastavím se nad odstavcem, větou, slovem, které nás zaujme, nebo čtu celý text. Co pro mne znamená tato zpráva, proč mne oslovuje právě takto? Tím vším mě Bůh totiž zve, respektive si ve mně připravuje cestu. Jak daný úryvek souvisí se současnou situací? Jak se projevuje v životě mém, v životě těch, se kterými jsem se potkal, nebo se setkávám pravidelně? Meditaci mohu zakončit modlitbou Otče náš, modlitbou „V době pandemie“, osobní nebo společnou modlitbou…

Barva: zlatá (věčnost, království Boží, velikost Pána – Krále, na kterého čekáme…)

Praktická část („viditelná“):

Papírové krabičky od čaje či léků apod. zdobte ideálně ve zlatých/žlutých tónech, naší barvě této neděle. Do krabičky můžete ukrýt na papírku napsanou svoji reakci, myšlenku, modlitbu, prosbu k dané neděli. Krabičku dobře zalepte, aby se nedala otevřít a vaše sdělení zůstalo skryté. Krabičky přinášejte v průběhu týdne, nejlépe do pátku 18. prosince 2020 včetně.  

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha