Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomenutí si nedělního evangelia. Dnes využíváme napadlého sněhu a stop, které se v něm tvoří…, jít ve stopách Ježíšových…

Pondělí: památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů (vždy 18. až 25. ledna). Tématem letošního týdne je citace z Janova evangelia (srov. 15, 5-9): „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce.“ V naší farnosti při každé večerní mši svaté připomeneme tento úmysl.

Čtvrtek: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do Tříkrálové sbírky. Výsledky samozřejmě ještě nejsou známy, protože sbírka stále probíhá on-line v různých formách bezkontaktního dárcovství. Veškeré informace jsou na našich farních stránkách.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti