Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pokračuje aktivita pro rodiny s dětmi. Jde o připomínku nedělního evangelia. Dnes se zamýšlíme nad trpělivostí. Ježíš povolává za apoštoly dva bratry, kteří byli rybáři. V kostele je připravena zajímavá mapa Svaté země, abychom si připomněli, kde leží Genezaretské jezero.

Také pokračují on-line „Povzbuzení ve víře,“ v pondělí 6. část výkladu Creda.  

Pondělí: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Končí týden modliteb za jednotu křesťanů.

Úterý: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů.

Čtvrtek: památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Vzhledem k situaci, která se nebude měnit ještě nějakou dobu, jak víme, přidáváme dvě další bohoslužby k obvyklému programu. Bohoslužby budou zaměřeny na dvě věkové skupiny, které se nemohou scházet ve farních prostorách jako za normálních okolností: mládež a senioři. Mše svatá zaměřena na mládež bude vždy v úterý v 19.30, mše svatá zaměřena na seniory vždy ve středu v 15.00. S tímto posíleným pořadem bohoslužeb začínáme od února. Tedy první úterní mše svatá v 19.30 bude 2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu. První mše svatá pro seniory bude 3. února v 15.00 v den památky sv. Blažeje.    

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti