Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes končí v naší klášterní komunitě částečná karanténa. Od zítra se opět zpovídá v obvyklých časech během celého týdne.

Na Bílé Hoře mše svatá v neděli v 11.00, od 10.35 možnost přijetí Eucharistie; mše svatá ve čtvrtek v 17.00, od 16.35 možnost přijetí Eucharistie.  

Pondělí: v podvečer další část on-line přednášky prof. Jana Sokola z cyklu „Povzbuzení ve víře.“  

Čtvrtek: výročí posvěcení kláštera r. 993. Připomeneme si při obou bohoslužbách v 7.00 a v 18.00.

Pátek: památka sv. Maura a Placida, žáků sv. Benedikta.

Tříkrálová sbírka se letos koná i v naší farnosti. Letošní situace je mimořádná, proto z rozhodnutí ADCH se sbírka koná pouze on-line v různých formách bezkontaktního dárcovství. Veškeré informace jsou na našich farních stránkách. Na náš farní účet peníze neposílejte! Vybrané prostředky budou rovnoměrně rozděleny mezi farnosti na jejich vlastní projekty. V naší farnosti letos vybíráme na Domov sv. Karla Boromejského v Řepích, Domov Svaté rodiny na Petřinách a v Liboci, a chceme pomoci i Misionářkám lásky – sestrám Matky Terezy. V naší farnosti bude možné přispět i ve finanční hotovosti přímo do kasičky, která bude připravena pouze v bazilice vzadu na zvláštním stole a bude pod dozorem v těchto termínech: 6. ledna 2021 od 15.30 do 17.00 a po večerních bohoslužbách, které začínají v 18.00 a v 19.30. Dále pak 10. ledna 2021 od 10.30 do 11.30. Předem děkujeme všem dárcům.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti