Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kříž svatého otce Benedikta

Impuls: NABÍDKA/POPTÁVKA

Písmo: Mk 9, 2 – 10

Benediktův kříž: V S M Q L I V B

Vana Sunt Mala Quæ Libas Ipse Venena Bibas – Marné je zlo, které nabízíš, ten jed si vypij sám.

Jak Ježíš působí na své učedníky? Vede je cestou. Konkrétně v dnešním evangeliu do Jeruzaléma, kde mají prožít Velikonoce. Je to cesta učedníků, kteří mají utvářet budoucnost. Bůh nám NABÍZÍ „průvodcovství“ po svých cestách. Na těchto cestách jsou hory podobné té, na které Ježíše učedníci spatřili v proměnění. Ježíš NABÍZÍ zažít proměnění, zažít jej s ním, jako pomoc na cestě. Jak nám to pomůže? Vidět smysl i v těžké cestě. Apoštol Petr se PTÁ, zda může zůstat, vidí v tom skvělou budoucnost, která je na dosah ruky teď a tady. Ježíš ale odpovídá: ještě nepřišel čas. Proto má smysl vydržet až do cíle cesty. 

Doba postní

Je časem, kdy si můžeme vybrat z toho, co nabízí Bůh, nebo z toho, co nabízí zlo – Satan.  V době postní si uvědomujeme nebezpečí zla, nebezpečí pokušení. Veškeré zlo, pokušení, rozčílení, hádky…, to vše je marné. To vše je vysilující. Ptáme se po smyslu utrpení. Ježíš v evangeliu užívá vlastní metodu vysvětlení. Ježíšovo proměnění na hoře ukazuje na proměnu utrpení. PTÁME SE, v co přesně se naše utrpení promění? Neexistuje jednoduchá odpověď. Ale existuje jednoznačná Ježíšova NABÍDKA: dojít s ním až do „konce,“ tedy k začátku nového života. 

Pandemie

Ukazuje na marnost a zbytečnost mnoha věcí v našem dosavadním životě. Je to nekompromisní čas tříbení a rozlišování. Tragičnost pandemie nám nakonec NABÍZÍ možnost utřídit náš život. V chaosu doby dát věcem a času řád. Vnitřní i vnější úklid znamená možnost znovu žít. Objevit dosud zapomenuté pod nánosem prachu: vztahy, význam životního povolání… PTÁME SE, k čemu je nám taková situace? Jak nám pomůže? Možná k tomu, znovu objevit dar – KŘEST. Tento dar znamená most přes jakékoli nebezpečí. Po pandemii bude život jiný…, to víme všichni, celá společnost. Náš KŘEST se stal odpovědí na OTÁZKU, kterou za nás Bůh už dávno vyslovil. Chceš být milován? Chceš skutečně žít? 

Aplikace pro osobní život – vztahy

Ať v mé životní NABÍDCE (sobě samému, svým bližním) nikdy nechybí víra, naděje a láska. Ať si nikdy v sobě i s druhými navzájem nepřestaneme klást OTÁZKY. 

Křížová cesta – křížová cesta pandemií 

III. zastavení: Ježíš padá pod křížem poprvé

Vydat se na cestu? Nestačí, že jsme přijali kříž? Cítíme při svých vlastních pádech Ježíšovu podanou ruku? Srazila nás nemoc někdy tak, že bychom už nechtěli vstát? Už jsme neměli sílu vstát? Kdo nám pomohl vstát? 

IV. zastavení: Ježíš potkává svou matku

Skrýváme své bolesti? Kdy a za jakých okolností se s nimi svěřit? Komu se svěřit? Pohled matky, pohled rodičů, pohled účasti, pohled empatie? Jsem zde, jsem ti nablízku? 

V. zastavení: Šimon z Kyrény pomáhá Ježíši nést kříž

Každý, kdo teď kdekoli jakkoli pomáhá, aby došlo k zastavení pandemie, není takovým Šimonem? Jaké to je nést kříž ve dvou? Nejsme tak blíž cíli? 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha