Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Denní rozvrh, co je třeba udělat, co znamená mít čas pro druhé, to jsou témata pro děti k dnešnímu evangeliu při hledání památky na 5. neděli v mezidobí. 

Pokračuje cyklus „Povzbuzení ve víře,“ který je dostupný on-line na webu a fcb farnosti, v pondělí večer otevíráme Desatero. 

Středa: svátek sv. Scholastiky, sestry sv. Benedikta. Mše svatá zaměřená na seniory v 15.00 bude s udílením svátosti nemocných.

Čtvrtek: památka Panny Marie Lurdské, Světový den nemocných. Mše svaté s udílením svátosti nemocných v 7.00 a v 18.00. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie – svaté přijímání.

Blíží se začátek doby postní, s tím souvisí příprava popela na udílení popelce. Ratolesti z loňské Květné neděle můžeme klást do košíku u bočního oltáře sv. Benedikta. Na Popeleční středu budou čtyři bohoslužby s udílením popelce: ráno, odpoledne, a dvě večerní mše svaté. Připravujeme program postní přípravy na Velikonoce, který bude představen příští neděli. Dále pak, pokud to bude možné, budou veřejné pobožnosti křížové cesty a postní páteční adorace jako minulých letech.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha