Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Kříž svatého otce Benedikta

Impuls: ODSTUP/PŘÍSTUP

Písmo: Mk 1, 12 – 15

Benediktův kříž: V R S N S M

Vade Retro Satana Numquam Suade Mihi – Odstup dále Satane a nikdy mi neraď.

Jak se Ježíš „připravuje“ na své veřejné působení? Na poušti, podstupuje pokoušení od Satana, a ne pouze jednou (srov. Mt 4, 1 – 11). Začínáme se modlit a prosit o posilu vůči zlému. Prvním písmenem je „V“ Začíná jím slovo vade – z lat. překlad: odstup. Rozkaz, který můžeme dát jen v síle Kristově. Jen v síle KŘTU se můžeme postavit zlému. Jen v síle Boží. Bez Krista nejsme schopni odolávat svodům Satana. Jediný, koho chci pozvat, aby mi byl rádcem, je sám Kristus, jemu vytvořme přístup. 

Doba postní

Je časem (40 dní), kdy nazýváme věci pravými jmény: hřích je hřích, zlo je zlo, neexistuje kompromis. Kompromis se zlem vede k (duchovní) smrti. Modlitba exorcismu pojmenovává škůdce, který umí velmi dobře parazitovat na našem životě, někdy velmi nenápadně, a tím nás nakonec paralyzuje. Odvržení zla předpokládá, že v našem životě má místo pouze Bůh. KŘEST je vstupní branou k tomuto nadějnému zápasu o sebe sama. 

Pandemie

Způsobila ODSTUP od dosavadní podoby života. Je to pouze destruktivní? V Mk evangeliu máme pro 1. neděli postní zprávu o Ježíšově pobytu na poušti vyvedenou pouze ve dvou verších (srov. Mk 1, 12 – 13). Jako by pandemie nedovolila víc: říci jen jednu větu. Bůh se ve svém slově s námi „stručně“ solidarizoval, kteří jsme zahlceni povinnostmi a únavou. Stačí dva verše, ve kterých Bůh říká: jsem s tebou na poušti pandemie, kde je utrpení a smrt tak blízko. Jsem s tebou, proto máš sílu i touto pouští projít až k cíli… Jaký je ten cíl? To je PŘÍSTUP Boží k člověku, a tak zároveň Bůh otevírá PŘÍSTUP člověku. KŘEST je základní duchovní „vakcínou.“

Aplikace pro osobní život – vztahy

Ať ODSTOUPÍ z našeho života všechno, co překáží v PŘÍSTUPU k druhým lidem, k sobě, k Bohu. 

Křížová cesta – křížová cesta pandemií

I. zastavení: Ježíš odsouzen k smrti

Kdo je pro nás odsouzený Ježíš? Kdo koho odsuzuje? Co to znamená soudit? Co vše odsuzujeme? Co vše v nás (k smrti) odsoudila pandemie? Co jsme v pandemii ztratili, co jsme nalezli? Je odsudek vždy „konečným řešením?“

II. zastavení: Ježíš přijímá kříž

Proč Bůh přijímá popravčí nástroj, který zhotovil člověk? Vzpírá se Ježíš kříži? Co vše Ježíš přijímá v kříži? Co všechno těžkého jsme v životě museli přijmout? Kdy cítíme odlehčení? Je to vědomí Kristova kříže? 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha