Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Připomeňme si našeho pana profesora Jana Sokola jeho posledními promluvami v kostele, které byly přenášeny on-line.

promluva + profesora Jana Sokola z 20.12.2020

S láskou si připomínáme našeho profesora Jana Sokola posledními promluvami v kostele sv. Markéty v Břevnově. 1. čtení: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16 2. čtení: Rim 16,25-27 Evangelium: Lk 1,26-38

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Úterý 16. února 2021

promluva + profesora Jana Sokola z 8.11.2020

S láskou si připomínáme našeho profesora Jana Sokola posledními promluvami v kostele sv. Markéty v Břevnově. 1. čtení: Mdr 6,12-16 2. čtení: 1Sol 4,13-18 Evangelium: Mt 25,1-13

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Úterý 16. února 2021

promluva + profesora Jana Sokola z 25.10.2020

S láskou si připomínáme našeho profesora Jana Sokola posledními promluvami v kostele sv. Markéty v Břevnově. 1. čtení: Ex 22,20-26 2. čtení: 1Sol 1,5c-10 Evangelium: Mt 22,34-40

Zveřejnil(a) Farnost sv. Markéty v Břevnově dne Úterý 16. února 2021