Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Přinášíme Vám seriál pro naše břevnovské ministranty. Úvodní díl odpoví na otázku: Kdo je ministrantem? První výzvy pro naše ministranty od bratra Martina.

Vaše úkoly posílejte na email martinosb@centrum.cz