Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vládní opatření platné od 1. března 2021 – Usnesení vlády č. 216, bod VI. odstavec 2., celé znění ZDE ‚nemění dosavadní povolenou praxi slavení bohoslužeb. Účast na bohoslužbě je možná, ale pouze v rámci okresu, tedy v rámci hl. m. Prahy. Při bohoslužbách je třeba chránit dýchací cesty respirátory nebo zdravotními rouškami. Podrobnější informace k bohoslužbám ZDE.