Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatý týden 2021

v bazilice sv. Markéty a v kostele Panny Marie na Bílé Hoře s přihlédnutím k povolení uděleném ordinářem – generálním vikářem ze dne 20. března 2021.

Není-li liturgie přenášena on-line z baziliky sv. Markéty, je možné sledovat obřady Svatého týdne z katedrály na www.katedrala.tv, nebo na TV Noe.

29. března – pondělí Svatého týdne

Mše svaté v bazilice v 7.00 a v 18.00.

30. března – úterý Svatého týdne

Mše svaté v bazilice v 7.00 a v 18.00; v 19.30 mše svatá pro mládež.

31. března – středa Svatého týdne

Mše svaté v bazilice v 7.00, v 15.00 (pro seniory) a v 18.00.

1. dubna – Zelený čtvrtek

18.00 mše svatá v bazilice na památku Večeře Páně, on-line přenos, při uzavřeném kostele

19.00 – 20.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie, možnost adorace, nezpovídá se

Mše svatá na Bílé Hoře na památku Večeře Páně v 17.00.

2. dubna – Velký pátek

7.00 Modlitba se čtením a Ranní chvály v bazilice

7.00 – 14.00 otevřený kostel k adoraci

11.45 Modlitba uprostřed dne v bazilice

15.00 Velkopáteční obřady v bazilice

     za deště: on-line přenos, při uzavřeném kostele

     za sucha: bez on-line přenosu, před kostelem (jižní vchod), ozvučení před kostelem, místa k sezení vyhrazena především pro seniory, je možné donést sezení vlastní

16.00 – 17.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie, možnost adorace, nezpovídá se

17.30 – 20.00 otevřený kostel, možnost adorace, nezpovídá se

19.00 Modlitba se čtením Bílé soboty, Modlitba před spaním

Velkopáteční obřady na Bílé Hoře v 17.00.

3. dubna – Bílá sobota

7.00 Ranní chvály v bazilice

7.00 – 12.00 otevřený kostel k adoraci

11.45 Modlitba uprostřed dne v bazilice

20.30 Velikonoční vigilie v bazilice s udílením iniciačních svátostí, při uzavřeném areálu a kostele, bez on-line přenosu

Velikonoční vigilie na Bílé Hoře v 18.30, on-line přenos, bez udílení iniciačních svátostí.

4. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně (Boží hod velikonoční)

7.00 – 8.00 otevřený kostel k přijetí Eucharistie a ke svátosti smíření

9.00 za každého počasí mše svatá v bazilice, on-line přenos, při uzavřeném kostele

za sucha: 10.00 mše svatá (jižní vchod), bez on-line přenosu, ozvučení před kostelem, místa k sezení vyhrazena především pro seniory, je možné donést sezení vlastní

17.00 Večerní chvály

17.30 – 18.30 otevřený kostel k přijetí Eucharistie a ke svátosti smíření

Mše svatá na Bílé Hoře v 11.00.

Velikonoční oktáv

Bohoslužby se budou konat podle obvyklého rozpisu; nad to budou mše svaté v pondělí velikonoční v 11.00 na Bílé Hoře, v úterý a čtvrtek v 19.30 v bazilice jako oslava iniciačních svátostí s našimi neofytkami.