Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Neděle Oktávu velikonočního, Neděle Božího milosrdenství

Ještě dnes můžete zaslat fotografii své hořící svíce, kterou jste pořídili o Veliké noci, jak bylo oznámeno na našich webových stránkách, tam je také ještě informace kam, na jakou adresu. Výsledkem bude opět společné tablo vystavené vzadu v kostele.  

V sakristii shromažďujeme postní almužnu, kdo ještě máte postní schránku doma, můžete ji n přinést v obvyklých časech kolem bohoslužeb do sakristie.  

Zatím nemůžeme stanovit, jak se bude či nebude měnit život farnosti v návaznosti na konec nouzového stavu. Nadále platí pořad bohoslužeb jako před Svatým týdnem. Především zveme na mši svatou zaměřenou na mládež a studenty vždy v úterý v 19.30 a na mši svatou zaměřenou na seniory vždy ve středu v 15.00. Využívejme možností zúčastnit se eucharistie ve všední dny.

Pátek 23. dubna 2021: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera.     

Poděkujme Bohu v modlitbě za letošní Svatý týden, který jsme směli prožít už jinak než v loňském roce na počátku pandemie.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti