Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už pouze do příští neděle v sakristii shromažďujeme postní almužnu, kdo ještě máte postní schránku doma, můžete ji n přinést v obvyklých časech kolem bohoslužeb do sakristie. 

Pokračují mše svaté zaměřené na určité věkové skupiny vždy v úterý a středu.

Pátek 23. dubna 2021: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera.    

I v uplynulém týdne jsme pocítili, jak o Velikonocích jsme měli mimořádně příznivé počasí pro společné slavení. Poděkujme Bohu v modlitbě za letošní Svatý týden, který jsme směli prožít jinak než v loňském roce na počátku pandemie.