Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Už pouze do příští neděle v sakristii shromažďujeme postní almužnu, kdo ještě máte postní schránku doma, můžete ji n přinést v obvyklých časech kolem bohoslužeb do sakristie. 

Pokračují mše svaté zaměřené na určité věkové skupiny vždy v úterý a středu.

Pátek 23. dubna 2021: slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera.    

I v uplynulém týdne jsme pocítili, jak o Velikonocích jsme měli mimořádně příznivé počasí pro společné slavení. Poděkujme Bohu v modlitbě za letošní Svatý týden, který jsme směli prožít jinak než v loňském roce na počátku pandemie.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti