Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za duchovní povolání

Aktivita pro rodiny s dětmi. Dnes, děti, střeží vaši nálepku jeden pastýř, který se jednou v noci vydal k prameni, ale nebyl sám, kdo se tehdy vydal na cestu. Tohoto pastýře jsme slavili v pátek. Co to znamená být pastýřem? Jak se služba pastýře v našem životě projevuje? 

Čtvrtek: svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy.

Sobota: památka sv. Josefa, dělníka.

V pátek 23. dubna 2021 došlo k jistému rozvolnění vládních opatření, co to bude znamenat pro náš život ve farnosti vyhlásíme nejpozději příští neděli. Slavení dne Páně ještě tuto a příští neděli zůstává stejné.   

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha