Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Taková je naše víra, v život, který překonává vše těžké, dokonce i smrt. V proměnách času se rodí nový život, nová naděje, nová síla pokračovat v nelehké době. Po celý týden slavíme jeden jediný den – ten ale proměnil celé dějiny. 

Pro samou radost však tomu pořád ještě nemohli věřit a (jen) se divili (Lk 24, 41)