Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pátek 28. května 2021 se uskutečnila Noc kostelů i v naší farnosti. Za večer naši baziliku navštívilo 520 poutníků, děkujme všem, kdo vytvářeli program a všem dobrovolníkům za pomoc. 

Pondělí: svátek Navštívení Panny Marie. Jako každé pondělí i tentokrát se společně modlíme růženec v 17.15. Po večerní mši svaté bude úklid kostela, děkujeme za každou pomoc.

Úterý: památka sv. Justina, mučedníka.

Čtvrtek: slavnost Těla a Krve Páně. Je to tzv. zasvěcený svátek, tzn., že jeho obsah je pro náš osobní život natolik podnětný, že jej máme prožít společně při slavení eucharistie. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Pátek: první v měsíci červnu, po večerní mši svaté následuje eucharistická adorace asi do 20.30.  

Sobota: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Od 20. května 2021 probíhá v areálu kláštera aktivita cílená na dospělé i děti, je určena jak pro farníky, tak pro poutníky, turisty – do jisté míry nahrazuje prohlídkový okruh. Akce se nazývá: „Poznej areál kláštera.“ Součástí hry je luštění tajenky i odměna. Jednotlivá zastavení budou rozmístěna po areálu kláštera až do konce srpna.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha