Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Do konce školního roku pokračujeme s bohoslužbami zaměřenými na mládež a studenty v úterý v 19.30 a na seniory ve středu v 15.00. 

Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve.

Úterý: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve.

Středa: památka sv. Filipa Neri, kněze.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů, program v naší farnosti bude od 19.00 do 22.00, prosíme o pomoc při dohledu nad návštěvníky. Hlaste se na email: farnost@brevnov.cz.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice.     

Od 20. května 2021 probíhá v areálu kláštera aktivita cílená na dospělé i děti, je určena jak pro farníky, tak pro poutníky, turisty – do jisté míry nahrazuje prohlídkový okruh. Akce se nazývá: „Poznej areál kláštera.“ Součástí hry je luštění tajenky i odměna. Jednotlivá zastavení budou rozmístěna po areálu kláštera až do konce srpna. Projít si jednotlivá zastavení bude možné i v rámci Noci kostelů.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti