Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Do konce školního roku pokračujeme s bohoslužbami zaměřenými na mládež a studenty v úterý v 19.30 a na seniory ve středu v 15.00. 

Pondělí: památka Panny Marie, Matky církve.

Úterý: památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve.

Středa: památka sv. Filipa Neri, kněze.

Čtvrtek: svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze.

Pátek: Připojujeme se k Noci kostelů, program v naší farnosti bude od 19.00 do 22.00, prosíme o pomoc při dohledu nad návštěvníky. Hlaste se na email: farnost@brevnov.cz.

Neděle: slavnost Nejsvětější Trojice. 

Od 20. května 2021 probíhá v areálu kláštera aktivita cílená na dospělé i děti, je určena jak pro farníky, tak pro poutníky, turisty – do jisté míry nahrazuje prohlídkový okruh. Akce se nazývá: „Poznej areál kláštera.“ Součástí hry je luštění tajenky i odměna. Jednotlivá zastavení budou rozmístěna po areálu kláštera až do konce srpna. Projít si jednotlivá zastavení bude možné i v rámci Noci kostelů. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha