Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svatodušní novéna – Amoris laetitia – pozvání NEJEN pro manžele, rodiny a snoubence

Novéna

Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází devět dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou událostí, kdy po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové setrvávali na modlitbách devět dní, pak na ně sestoupil Duch svatý (Sk 1, 14).

Manželé a rodiny

I nadále se potýkáme s pandemií. Zvláště pro manžele a rodiny to znamená extrémní zátěž. Po všech karanténách únava a nejistota mohou ve vzájemných vztazích způsobit mnoho ran a trhlin, které není snadné zacelit. Často nevíme, co s tím, jsme unavení, vyčerpaní. A třeba už ani nemáme čas na sebe, na knížku, kterou bychom si chtěli přečíst. Co nám pomůže? Nepotřebujeme přece v této době další zátěž, která nám vezme náš čas.

Ale Bůh se nám nabízí a čeká na naši odpověď.  Je tu vždy, protože nás má rád. To vše je obsaženo v novéně.  Je to čas naší víry, naše „vztažená ruka k Bohu“.  Devět krátkých zastavení nám pomůže uvažovat, zastavit se a poprosit za naše vztahy v manželství a rodině. Papež František na rodiny myslí a vyhlásil rok 2021-2022 rokem rodiny. Nechme se inspirovat papežovým povzbuzením – exhortací, která nese název Amoris Laetitia – Radost lásky. V naší novéně se budeme věnovat čtvrté kapitole, která ukazuje krásu biblické Velepísně lásky. Tento úryvek z 1. listu Korinťanům si často vybírají snoubenci, mnohým ještě stále rezonuje v uších – a pokud ne, pak jsou tyto dny příležitostí vrátit se k prameni, objevit inspiraci, jak dále žít ve složitých situacích.

Kdy, kde a jak

13. až 21. května 2021 ve 20.00 v bazilice sv. Markéty. Jedná se asi o dvacet minut zpěvu, četby z Amoris laetitia, modlitby, ticha, proseb.

Jsou zváni zvláště manželé, aby při naší společné novéně četli daný úryvek z textu papeže Františka. Můžete si vybrat jeden večer, jedno téma a přihlásit se Ivaně Rabiňákové (Ivana.rabinakova@seznam.cz). Text úryvku lze dostat předem.

13. května – 1.den: schovívavost a dobrosrdečnost

14. května – 2. den: léčit závist a žárlivost, zápas s pýchou a nadřazeností

15. května – 3. den: vlídnost

16. května – 4. den: velkorysý odstup

17. května – 5. den: odpuštění

18. května – 6. den: radovat se s druhými, láska všechno snáší a odpouští

19. května – 7. den: láska důvěřuje

20. května – 8. den: láska doufá

21. května – 9. den: láska všechno vydrží     

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti