Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za pronásledované křesťany

Středa: svátek Výročí posvěcení katedrály.

Čtvrtek: slavnost Nanebevstoupení Páně, zasvěcený svátek, tzn., že jeho obsah je pro náš osobní život natolik podnětný, že jej máme prožít společně při slavení eucharistie. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Pátek: svátek sv. Matěje, apoštola.

Sobota: památka sv. Bonifáce, patrona kláštera.

Neděle: Den modliteb za sdělovací prostředky.

V neděli 23. května 2021 budeme slavit Letnice, slavnost Seslání Ducha svatého. Jde o třetí vrcholný den církevního roku a zakončení doby velikonoční. Slavností Nanebevstoupení Páně vstupujeme do 2. části doby velikonoční, která je zároveň přípravou na Letnice. I letos přijměme tedy pozvání ke Svatodušní novéně – devíti dnům přípravy na Letnice, která začíná Nanebevstoupením Páně. Může to být devět dní naší osobní modlitby doma, nebo společně zde v bazilice. Letošní novénu budeme prožívat v Roce rodiny, který vyhlásil papež František. Při novéně budeme každý den číst úryvky z papežova povzbuzení Amoris laetitia – Radost lásky, konkrétně Čtvrtou kapitolu, která se věnuje Velepísni lásky (1 Kor 13, 4-7). Pozvání platí zvláště pro manželské páry (nebo snoubence, kteří se připravují na manželství). Jak a kde se účastnit? Společně v bazilice od 13. do 21. května 2021 ve 20.00. Nebo individuálně na farních internetových stránkách.     

(Pro bohoslužby s účastí dětí a rodin mimo mše svaté v 10.30): Každou neděli byly děti zvyklé si vyzvedávat památky na evangelium, ty jsou k dispozici v dřevěné schránce u „domečku.“

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti