Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Den modliteb za sdělovací prostředky.

Pondělí: po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme všem, kdo můžete přijít.

Čtvrtek: památka sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze.

Sobota: v katedrále vstoupí do katechumenátu 3 zájemci o křest v naší farnosti. Mysleme na ně v modlitbě.

Neděle: slavnost Seslání Ducha svatého. Třetí vrcholný den církevního roku a zakončení doby velikonoční. Slavností Nanebevstoupení Páně jsme vstoupili do Svatodušní novény – devíti dnům přípravy na Letnice. Dnes tedy už 4. den naší osobní modlitby doma, nebo společně v bazilice. Letošní novénu prožíváme v Roce rodiny, který vyhlásil papež František. Při novéně čteme úryvky z papežova povzbuzení Amoris laetitia – Radost lásky, konkrétně Čtvrtou kapitolu, která se věnuje Velepísni lásky (1 Kor 13, 4 – 7). Pozvání platí zvláště pro manželské páry (nebo snoubence, kteří se připravují na manželství). Jak a kde se účastnit? Společně v bazilice od 13. do 21. května 2021 ve 20.00. Nebo individuálně na farních internetových stránkách.

V pátek 28. května 2021 se připojujeme k Noci kostelů. Program v naší farnosti bude od 19.00 do 22.00.      

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha