Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Na období léta (z důvodu horkého počasí) přerušujeme mše svaté zaměřené na seniory. Tedy už tuto středu 9. června 2021 mše svatá pro seniory nebude. Mše svaté pro mládež a studenty pokračují do konce školního roku.  

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

V neděli 20. června 2021 při mši svaté v 10.30 zakončíme letošní školní rok.

V pátek 28. května 2021 se uskutečnila Noc kostelů i v naší farnosti. Za večer naši baziliku navštívilo 520 poutníků, děkujme všem, kdo vytvářeli program a všem dobrovolníkům za pomoc.