Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zveme na modlitbu v duchu komunity v Taizé, …zpěv, Písmo, rozjímání, prosby, chvály, díky… ticho… To vše za uplynulý čas, jako prostor ke vztahu… 

Dnes v bazilice v 19.30

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha