Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí 28. června 2021 jsme přešli ve všední dny na letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá. V sobotu mše svaté v 7.00 a večer v 18.00 (s nedělní platností pro ty, kdo mimořádně se nemohou zúčastnit nedělního slavení eucharistie).

Pondělí: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy.   

Neděle: slavnost sv. Benedikta, zakladatele řádu.

Úterý 13. července 2021: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Mše svatá pouze ráno v 7.00.