Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Od pondělí 28. června 2021 jsme přešli ve všední dny na letní pořad bohoslužeb: Po, St, Pá bude pouze večerní mše svatá; v Út, Čt pouze ranní mše svatá. V sobotu mše svaté v 7.00 a večer v 18.00 (s nedělní platností pro ty, kdo mimořádně se nemohou zúčastnit nedělního slavení eucharistie).

Pondělí: slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. 

Neděle: slavnost sv. Benedikta, zakladatele řádu. 

Úterý 13. července 2021: slavnost sv. Markéty, panny a mučednice, patronky baziliky. Mše svatá pouze ráno v 7.00.   

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha