Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Světový den prarodičů a seniorů. V naší farnosti oslavíme v pondělí 26. července 2021: modlitba růžence v 17.25, mše svatá v 18.00.

Pondělí: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Po večerní mši svaté následuje úklid kostela, děkujeme za každou pomoc.

Úterý: památka sv. Gorazda a druhů.

Čtvrtek: památka sv. Marty.

Sobota: památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze.