Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Jana Mara Vianneye, kněze, patrona kněží v duchovní správě.

Pátek: svátek Proměnění Páně. První pátek v měsíci, po mši svaté následuje eucharistická adorace asi do 20.30.

Neděle 15. srpna 2021: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost v kostele na Bílé Hoře. Mše svatá v 11.00 zahajuje celodenní program, který bude zahrnovat komentovanou prohlídku, hudební zastavení, mariánskou pobožnost, nešpory a další. Areál na Bílé Hoře bude otevřen až do 21.00. Bližší informace příští neděli.