Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: památka sv. Jana Mara Vianneye, kněze, patrona kněží v duchovní správě.

Pátek: svátek Proměnění Páně. První pátek v měsíci, po mši svaté následuje eucharistická adorace asi do 20.30.

Neděle 15. srpna 2021: slavnost Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost v kostele na Bílé Hoře. Mše svatá v 11.00 zahajuje celodenní program, který bude zahrnovat komentovanou prohlídku, hudební zastavení, mariánskou pobožnost, nešpory a další. Areál na Bílé Hoře bude otevřen až do 21.00. Bližší informace příští neděli.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti