Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pozdravy všem v Břevnově! Naše skauty a skautky jsem shledal v o poznání lepší náladě než loni – pochopitelně příznivější počasí dělá své – i když i letos o déšť není nouze, jak víme. Ale vše, Bohu díky, snad spěje k dobrému zakončení obou letních táborů. V neděli se koná ve Vitějovicích pouť, protože tamní kostel je také zasvěcen sv. Markétě Antiochijské, patronce zemědělců. Tato vitějovická poutní neděle je pro naše oddíly tradičně slavnostní, je to slavnostní den, ne nepodobný tomu, který chystá závěrečný slibový oheň. Po neděli tedy už jen dokončit táborové hry, v úterý slibový oheň, uklidit louky a návrat do Prahy. Ať Pán žehná poslednímu táborovému týdnu!