Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V pondělí 23. srpna 2021 při mši svaté v 18.00 si připomeneme 22. výročí úmrtí arciopata Anastáze Opaska. Zemřel v Bavorském klášteře Rohr v den liturgického svátku svatého apoštola Bartoloměje 24. srpna 1999.