Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je poutní slavnost v kostele na Bílé Hoře:

11.00 mše svatá, celebruje arciopat Prokop

13.00 komentovaná prohlídka areálu

15.30 promluva abatyše Francescy s varhanní meditací

18.00 nešpory v kostele

Odpolední program doplní Horácká cimbálová muzika. Celý areál na Bílé Hoře bude otevřen od 10.00 do 21.00, po celý den bude také možnost občerstvení.

Pátek: památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Sobota: památka sv. Pia X., papeže.

V souvislosti se smutným výročím, které připadá na 21. srpen, poděkujme za dar svobody v naší zemi i v Evropě a poprosme o dary Ducha svatého pro nás všechny do nadcházejících parlamentních voleb.   

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti