Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Výuka bude probíhat opět ve středy. Předpokládaný termín prvního setkání bude 8. 9. 2021, ale ještě čekáme, jak se do naší činnosti promítnou epidemiologická nařízení. Sledujte proto prosím farní stránky. Školní rok zahájíme 5. 9. 2021 při nedělní mši svaté v 9hod.

ROZVRH:

Sedmikrásek (setkávání rodičů a dětí): fara, 15:30 – 17:00 (Hanka Adamusová, Petra Hálková)

Hvězdičky (předškolní děti): Vojtěška sál, 15:30 – 16:20 (tým katechetek)

1.-2. třída: farní místnost (vchod přes mostek), 15:30 – 16:20 (Jana Csukásová)

Příprava na 1. svaté přijímání (3. třída): Vojtěška vlevo, 15:30 – 16:20 (Renáta Kočembová)

4. třída:  Vojtěška vpravo, 15:30 – 16:20 (br. Martin Ševeček, OSB)

5. třída: učebna ve farním křídle (vchod přes mostek) , 15:30 – 16:20 (Helena Zemanová)

6./7. třída: Vojtěška vpravo, 17:20 – 18:00 (br. Bruno M. Giacintov, OSB)

8. třída a starší:  učebna ve farním křídle (vchod přes mostek), 16:30 – 17:15 (Marie Jakešová, Milan Vojáček)

Dále navazují:

Scholinka (od 4 let do 2. třídy ZŠ včetně): Vojtěška sál nahoře, 16:30 – 17:00 (Terézia Tučková, Lenka Záhejská)

Schola (3. – 7. třída): Vojtěška vlevo dole, 16:30 – 17:20 (Majda Saláková)

PŘIHLÁŠKY:

Letos máme nové přihlášky. Lze je stáhnout zde nebo si vzít v papírové podobě vzadu v kostele. Prosím NOVÉ ZÁJEMCE (tj. ty, kdo v loňském roce náboženství nenavštěvovali), aby DO NEDĚLE 5. 9. 2021 odevzdali vyplněnou přihlášku do sakristie. Ti, kdo se účastnili už vloni, nechť vyplní přihlášku též a buď ji odevzdají do uvedeného data do sakristie nebo ji předají na prvním setkání svým vedoucím.

Případné dotazy posílejte na nabo.brevnov[zavinac]gmail.com.

Děkuji a přeji dobré a požehnané vykročení do nového školního roku!

Jana Csukásová

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti