Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ludmila se vždy starala o svoji rodinu. Tato starost o pokoj v rodině a celé zemi ji stála život. V náročné době plné změn nestačilo, aby Ludmila v těžkém sporu s Drahomírou nakonec ustoupila. Co všechno se musí stát v našich rodinách, abychom objevili pravou cenu života, smíru a odpuštění…? Podobně můžeme uvažovat i o naší zemi, naší republice v době plné změn…

Otvírá svou dlaň chudému, ubohým podává pomocnou ruku (Přísloví 31, 20) 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha