Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Předminulou neděli jsme prožili Misijní neděli v naší farnosti. Při akci „Na světě nejsme sami,“ benefici, kterou pořádaly naše skautské oddíly Jeleni a Arachné. Výtěžek činí 64 094Kč a je věnován na Stacionář pro sirotky ve středoafrickém Bozoum. Děkujeme všem, kdo jakkoli pomohli.

Po celý měsíc říjen se společné modlíme růženec před večerní mší svatou vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu.   

Pondělí: památka sv. Františka z Assisi. Po večerní mši svaté je úklid našeho kostela. Děkujeme, kdo můžete přijít pomoci.  

Středa: památka sv. Bruna, kněze. V 19.30 v bazilice absolventský varhanní koncert Šimona Marušiaka, našeho sbormistra modliteb Taizé.

Čtvrtek: památka Panny Marie Růžencové.   

Sobota: slavnost Výročí posvěcení naší baziliky (r. 1757). Hlavní společná oslava bude v neděli při mši svaté v 9.00.

V neděli 17. října 2021 při mši svaté v 9.00 poprvé přijme Eucharistii 16 dětí naší farnosti. Mysleme v modlitbě na děti a jejich rodiny.