Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Po celý měsíc říjen se společné modlíme růženec před večerní mší svatou vždy v pondělí, čtvrtek a sobotu. 

Pondělí: svátek sv. Lukáše, evangelisty, patrona lékařů. Po večerní mši svaté je úklid kostela.

Úterý: v 19.00 přednáška na Bílé Hoře o bezpečnosti ve veřejném prostoru a jak se bránit.

Čtvrtek: pouť lékařů a zdravotních pracovníků v katedrále v 18.00, mši sv. celebruje Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Pátek: památka sv. Jana Pavla II., papeže.

Neděle: Den modliteb za misie.

Sestry benediktinky zvou na ekumenickou bohoslužbu za vlast v rámci připomínky 400. výročí bitvy na Bílé Hoře. Modlitba s hudbou Antonína Dvořáka a premiéra děl Veroniky Kopecké se koná 27. října 2021 v 18.00 v katedrále.