Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Sobota 9. října 2021 – 7.00, 18.00

Neděle 10. října 2021 – 9.00

Opět jsme zváni na Břevnovské posvícení. „Posvícení“ je od slova „posvěcení,“ posvícení znamená, že slavíme výročí posvěcení našeho kostela (9. října 1757). Každá nová stavba má své slavnostní přestřižení pásky, sejdou se významní hosté a pronesou několik slov k dokončenému dílu. I kostely mají své „uvedení do provozu,“ správně řečeno, zasvěcení. Z historie víme, že stavba kostela byla prestižní záležitostí. Většinou chrámy nestavěla církev, ale například panovník nebo různé spolky, cechy, organizace atp. Proto otevření nově postaveného kostela znamenalo velký svátek pro křesťany, ale i pro všechny obyvatele obce či města. Kostel, chrám, dům Boží, nám připomíná, že svůj život nemusíme žít jen jako těžký, uspěchaný, nejistý a třeba i nudný. V kostele – místě, kde se pravidelně setkáváme jako rodina Božích dětí – nacházíme povzbuzení, odpočinek, čerpáme nové síly. Zdrojem tohoto duchovního občerstvení je pro nás sám Bůh. On je ten, kdo nás spojuje, kdo někdy spojuje nespojitelné… Podobně jako doma, u rodičů, se scházejí rozhádaní sourozenci… Spojuje je domov, z něhož oba vyšli, jsou tedy stejné lidské důstojnosti. Takovému Bohu patří i stavba, která má na jeho lásku poukazovat. Znamená to, že kostel je stavba zasvěcená Někomu. Proto posvícení (posvěcení). Posvícení je tedy příležitostí, jak se setkat, potěšit a poděkovat za život a za místa, kde žijeme.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti