Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jsme plni starostí o naši přítomnost, pandemie, klimatická budoucnost naší planety atd. Vyznání víry je jednou ze základních potřeb, bez které člověk ztrácí svoji důstojnost. Naší starostí je i svoboda vyznání. Od r. 2016 si společně připomínáme všechny, kdo jsou pro své náboženské vyznání pronásledováni. Dnešní biblický text z evangelia podle Lukáše (Lk 21, 12-19) vysvětluje, proč i v pronásledování a nesvobodě si může člověk zachovat svoji důstojnost. Můžeme dnes tedy vzpomenout všech pronásledovaných a třeba i připojit se k vnějšímu znamení, rozsvítit (červené) světlo za okny ve večerních hodinách… O Červené středě více ZDE.