Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Jsme plni starostí o naši přítomnost, pandemie, klimatická budoucnost naší planety atd. Vyznání víry je jednou ze základních potřeb, bez které člověk ztrácí svoji důstojnost. Naší starostí je i svoboda vyznání. Od r. 2016 si společně připomínáme všechny, kdo jsou pro své náboženské vyznání pronásledováni. Dnešní biblický text z evangelia podle Lukáše (Lk 21, 12-19) vysvětluje, proč i v pronásledování a nesvobodě si může člověk zachovat svoji důstojnost. Můžeme dnes tedy vzpomenout všech pronásledovaných a třeba i připojit se k vnějšímu znamení, rozsvítit (červené) světlo za okny ve večerních hodinách… O Červené středě více ZDE.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti