Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V tento den bude vedle obvyklého pořadu bohoslužeb přidána mše svatá zaměřena na rodiny s dětmi odpoledne v 16.00. Po mši svaté ihned (tj. cca kolem půl páté) naváže setkání se svatým Mikulášem.

Informace pro rodiče: Je třeba přinést za každé dítě neoznačený balíček v hodnotě 80Kč (ovoce, drobná hračka, čokoláda…) a odevzdat ho (ideálně) před začátkem mše svaté do košů připravených vzadu ve farní chodbě. S sebou je možno přinést lucerničky k odnesení světla z adventního věnce, případně zvonečky k vítání svatého Mikuláše.