Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Poslední den občanského roku poděkujeme mší svatou v 16.00 se zpěvy z francouzské komunity Taizé. Duchovně se tak připojíme k setkání, které každoročně na přelomu roku chce ukázat dobrou vůli a důvěru zvláště mezi mladými křesťany světa. Každý začátek má smysl, každý nový čas je darem.