Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Připojme se k iniciativě vděčnosti zdravotníkům. Bohužel jsme svědky někdy až brutálních útoků na ty, kteří za cenu nasazení vlastního života pomáhají druhým. Zde by měl zaznít hlas křesťanů! V parafrázi slov kardinála F. Tomáška: Církev je na straně zdravotníků, stojíme za nimi s vděčností a úctou! Modleme se za zdravotníky, ale i – jak nás evangelium učí (srov. Mt 5, 38-48) – za agresory. Více ZDE.

V naší farnosti je několik lékařů a zdravotních sester, děkujeme jim za jejich obětavost a nasazení!

Vyjádřeme naše poděkování zvláště v době, kdy bychom si nemysleli, že oni sami budou různým způsobem haněni a napadáni. Čím hůř, za něco, za co sami nemohou…

V bazilice vzadu na stolech jsou k dispozici archy, na které můžeme napsat vlastní poděkování a slova povzbuzení zdravotníkům (propisky, pastelky jsou k dispozici). Nebo svá slova vděčnosti a podpory můžeme napsat doma, přinést do kostela a vkládat do schránky na stejném místě. Mohou se připojit i děti, kresbou, malůvkou… Archy budou opatřeny deskami (zhotoví knihvazač br. Štěpán Hanč OSB) a komplet bude doručen za farnost a klášter do ÚVN ve Střešovicích.

Děkujeme, že se připojíte. V době nesmyslně šířeného zla odpovězme konkrétním skutkem dobra!