Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Advent – nový čas. Ale jenom čas nestačí. „Co máme dělat?“ (Lk 3, 10). Vše pro dobro druhých, vše pro pravdu, vše pro spravedlnost. „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné“ (Lk 3, 11a). Nejspíše bude třeba ustoupit z vlastních pozic…, ale to už patří k zachování společného života. Advent – cesta ke spravedlnosti. Příchod Mesiáše znamená příchod Spravedlnosti…

Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem, Pán je blízko (list Filipanům 4, 5)