Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rorate – latinsky znamená „rosu dejte.“ Roraty jsou adventní ranní mše konané ještě před svítáním. Ve vstupním zpěvu 4. neděle adventní zpíváme: „Rorate, coeli desuper.“  Význam těchto slov je: „Rosu dejte nebesa z hůry.“ Jak víme, rosa se v přírodě tvoří ještě před rozedněním. Advent je očekávání životodárné „Rosy“, kterou je Boží Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus. Advent je obdobím, kdy čekáme na „svítání“ a „rozednění“ Vánoc, přesněji na světlo Veliké noci narozeného Ježíše, světlo, které k nám přichází od Boha. Roráty jsou tedy „ranní rosou“ předznamenávající jasný den, prozářený Božím pokojem. Na tento Boží mír a pokoj v našem srdci se připravujeme zpěvem, který byl odedávna – již za Karla IV. – pokrmem našich předků. Literárně-hudební poklad, který máme v rorátech je dokladem víry našich předků. Je to chvála na starozákonní proroctví o Matce Boží Panně Marii a narození Ježíše. Staročeská slova a nádherné melodie, které se zdají být dnes neaktuální, nám dávají šanci otevřít se něčemu, co se vymyká průměrné předvánoční atmosféře dnešní doby.  

V naší bazilice zpíváme roráty Po-So v 7.00.