Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

PÁTEK 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN

7.00 adventní mše svatá v bazilice

16.00 vstup do Štědrého večera a Hodu Božího vánočního, zvláště pro rodiny s dětmi (Bazilika bude otevřena od 15.30.)

16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně na Bílé Hoře

22.30 půlnoční mše svatá v bazilice se zpěvem koled (nebude uvedena Česká mše vánoční J. J. Ryby; bazilika bude otevřena ve 22.00)

24.00 půlnoční mše svatá v bazilice se zpěvem koled, doprovázena chrámovým sborem a orchestrem (nebude uvedena Česká mše vánoční J. J. Ryby; bazilika bude otevřena ve 23.30)

24.00 půlnoční bohoslužba slova na Bílé Hoře, vedou sestry benediktinky

SOBOTA 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

8.00 mše svatá v bazilice

10.00 mše svatá v bazilice – s chrámovým sborem, orchestrem a se zpěvem koled

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

19.00 mše svatá v bazilice

NEDĚLE 26. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

7.30 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

9.00 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

11.00 mše svatá na Bílé Hoře – s obnovou manželských slibů

18.00 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

PONDĚLÍ 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY        

Mše svaté v bazilice – s žehnáním vína – v 7.00 a 18.00.

Od 25. do 29. prosince 2021 bude bazilika také otevřená od 13.00 do 17.30.

PÁTEK 31. PROSINCE 2021 – ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU

7.00 mše svatá v bazilice na poděkování za uplynulý rok

16.00 mše svatá v bazilice na poděkování za uplynulý rok – Te Deum

17.00 bohoslužba slova na poděkování za uplynulý rok na Bílé Hoře, vedou sestry benediktinky

Bazilika bude také otevřená od 13.00 do 16.00.

SOBOTA 1. LEDNA 2022 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

8.00 mše svatá v bazilice

10.00 mše svatá v bazilice s doprovodem chrámového sboru a orchestru

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

19.00 mše svatá v bazilice

Bazilika bude také otevřená od 13.00 do 17.30.

NEDĚLE 2. LEDNA 2022 – DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

7.30 mše svatá v bazilice

9.00 mše svatá v bazilice

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

ČTVRTEK 6. LEDNA 2022 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

7.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním vody, křídy a kadidla

17.30 živý betlém s příběhem Tří králů a zpíváním koled; začátek u hlavní brány kláštera

17.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním vody, křídy a kadidla

18.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním vody, křídy a kadidla

PÁTEK 7. LEDNA 2022 – PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
Mše svaté v bazilice v 7.00 a v 18.00. Eucharistická adorace v bazilice od 18.30 do 20.30.
(V tuto dobu není dovolena prohlídka baziliky.)

NEDĚLE 9. LEDNA 2022 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ
mše svaté v bazilice v 7.30, 9.00 a 18.00; na Bílé Hoře v 11.00

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti