Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

PÁTEK 24. PROSINCE – ŠTĚDRÝ DEN

7.00 adventní mše svatá v bazilice

16.00 vstup do Štědrého večera a Hodu Božího vánočního, zvláště pro rodiny s dětmi (Bazilika bude otevřena od 15.30.)

16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně na Bílé Hoře

22.30 půlnoční mše svatá v bazilice se zpěvem koled (nebude uvedena Česká mše vánoční J. J. Ryby; bazilika bude otevřena ve 22.00)

24.00 půlnoční mše svatá v bazilice se zpěvem koled, doprovázena chrámovým sborem a orchestrem (nebude uvedena Česká mše vánoční J. J. Ryby; bazilika bude otevřena ve 23.30)

24.00 půlnoční bohoslužba slova na Bílé Hoře, vedou sestry benediktinky

SOBOTA 25. PROSINCE – SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

8.00 mše svatá v bazilice

10.00 mše svatá v bazilice – s chrámovým sborem, orchestrem a se zpěvem koled

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

19.00 mše svatá v bazilice

NEDĚLE 26. PROSINCE – SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

7.30 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

9.00 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

11.00 mše svatá na Bílé Hoře – s obnovou manželských slibů

18.00 mše svatá v bazilice – s obnovou manželských slibů

PONDĚLÍ 27. PROSINCE – SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY        

Mše svaté v bazilice – s žehnáním vína – v 7.00 a 18.00.

Od 25. do 29. prosince 2021 bude bazilika také otevřená od 13.00 do 17.30.

PÁTEK 31. PROSINCE 2021 – ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU

7.00 mše svatá v bazilice na poděkování za uplynulý rok

16.00 mše svatá v bazilice na poděkování za uplynulý rok – Te Deum

17.00 bohoslužba slova na poděkování za uplynulý rok na Bílé Hoře, vedou sestry benediktinky

Bazilika bude také otevřená od 13.00 do 16.00.

SOBOTA 1. LEDNA 2022 – SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

8.00 mše svatá v bazilice

10.00 mše svatá v bazilice s doprovodem chrámového sboru a orchestru

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

19.00 mše svatá v bazilice

Bazilika bude také otevřená od 13.00 do 17.30.

NEDĚLE 2. LEDNA 2022 – DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

7.30 mše svatá v bazilice

9.00 mše svatá v bazilice

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

ČTVRTEK 6. LEDNA 2022 – SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

7.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním vody, křídy a kadidla

17.30 živý betlém s příběhem Tří králů a zpíváním koled; začátek u hlavní brány kláštera

17.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním vody, křídy a kadidla

18.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním vody, křídy a kadidla

PÁTEK 7. LEDNA 2022 – PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
Mše svaté v bazilice v 7.00 a v 18.00. Eucharistická adorace v bazilice od 18.30 do 20.30.
(V tuto dobu není dovolena prohlídka baziliky.)

NEDĚLE 9. LEDNA 2022 – SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ
mše svaté v bazilice v 7.30, 9.00 a 18.00; na Bílé Hoře v 11.00

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha