Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Poslední den adventní doby, poslední hodiny do Štědrého večera, aby mohla přijít hodina Božího narození, aby v temnotě noci se zrodil nový čas. Přijměme nový čas, který nám Bůh chce dát…

Východe, jase věčného světla a slunce spravedlnosti (adventní antifona)