Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Antonína, opata.

Úterý: památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Začíná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Pátek: památky sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Úterý 25. ledna 2022: svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola.