Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Vstupujeme do Palachova týdne. Týden, kterým se započal rok 1989, dění v Československu postupně vedoucí k Listopadu a k demokratizaci. Na počátku stál Jan Palach v lednu roku 1969 zraněný beznadějí a odevzdaností svých spoluobčanů do „rukou“ tzv. normalizace. V temném období dějin zemí východní Evropy dal v oběť svůj život, aby vyburcoval lid z letargie po invazi vojsk Varšavské smlouvy. Jeho čin má dalekosáhlý význam jako imperativ svědomí pro každého člověka v jakékoli době. Palachova oběť je trvalou výzvou, abychom byli citlivými a uměli včas diagnostikovat symptomy „znecitlivění“ vůči bezpráví a vtíravému totalitarismu. I v křesťanství, v konkrétním způsobu prožívání víry, může dojít k nežádoucím jevům, které nás odvádějí od svobody Božích dětí. Víra by neměla být deformována na pouhý mechanismus náboženských praktik. Neměla by nikdy podlehnout „normalizaci“ v duchovním slova smyslu. Víra je koneckonců živým darem i pro kritický pohled na dění v naší společnosti. Proto křesťan je povolán vidět, rozlišit a jednat, jak nedávno promluvil papež František k francouzským poutníkům (srov. www.cirkev.cz, aktuality, 13. 1. 2022). Děkujme za dar svobody a mysleme v modlitbě na všechny, kdo se o ni zasloužili. Poprosme o dar statečnosti pro nás všechny, abychom ji udrželi.  

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti