Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V úterý 1. února 2022 v 19.30 zveme na modlitbu, večerní zastavení v duchu komunity Taizé…