Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

25. ledna končí týden modliteb za jednotu křesťanů. Nekončí ale každodenní zápas o dobro. Je to někdy poněkud tvrdý střet s vlastní slabostí, se slabostí druhých, ale – podobně jako Šavel z Tarsu – může se stát něco, co nám pomůže vidět sebe i druhé jinak a v jiném světle…

Vím, komu jsem uvěřil, a jsem přesvědčen, že on má dost moci, aby mi ochránil to, co mi svěřil (2 Tim 1, 12)